Akce | Akce kynologie

ZVVZ – Maršovice 21. 5. 2022

autor: | 30. 05. 2022 | Akce, Akce kynologie

V sobotu 21. 5. 2022 pořádal náš OMS v honitbě MS Maršovice Zkoušky k vyhledávání, vyhánění a nahánění zvěře.

Počasí se v tento den umoudřilo, noční přeháňka připravila pejskům skvělé podmínky k tomu, aby předvedli rozhodčím své lovecké vlohy, které bylo nutné na těchto zkouškách lovecké upotřebitelnosti prokázat.

Na zkoušky se dostavilo 14 psů, kteří splňovali podmínky pro účast (věk, kohoutková výška).

Zkoušky zahájili maršovičtí trubači a po úvodním slovu předsedy kynologické komise Jana Kahouna přivítala a seznámila s technickými věcmi všechny vůdce a koronu ředitelka zkoušek Renata Polidarová.

Vrchní rozhodčí Milan Turek potom všem představil sbor rozhodčích, který pejsky na těchto zkouškách posuzoval:

– 1 skupina čísla losů 1 — 5 : Marie Kolářová a Martin Petráň, čekatelka Kateřina Zborníková

– 2 skupina čísla losů 6 – 10 : Václav Gruber a Jan Chudlářský

– 3 skupina čísla losů 11 – 14: Jiří Jiroušek a Jan Neubauer

zahájení zkoušek v areálu klubovny MS Maršovice

Po rozlosování psů do skupin a slavnostních fanfárách se všichni odebrali do prostoru zderadických a neveklovských lesů, kde celé zkoušky probíhaly. Na místě bylo pořádajícím sdružením zabezpečeno občerstvení pro vůdce, rozhodčí i početnou koronu.

Zkoušky probíhaly v přátelské atmosféře v dobře zazvěřené honitbě s terénem, který ve všech směrech splňoval podmínky pro pořádání těchto zkoušek.

nástup na disciplíny v lese

Poslední disciplína „Chování na stanovišti v lese“ byla zkoušena za přítomnosti všech rozhodčích a ve spolupráci s početnou koronou.

zázemí v terénu

Po ukončení se všichni odebrali do klubovny MS Maršovice. Zde bylo připravené pro všechny zájemce výborné občerstvení a vůdci tak v přátelské atmosféře setrvali do vyhlášení celých zkoušek. Místním patří veliké poděkování za perfektní organizaci a zabezpečení celých zkoušek.

Z celkového počtu 14 zúčastněných psů na těchto zkouškách uspělo 13 pejsků. Z toho 11 v I. ceně, jeden v II. ceně, jeden ve III. ceně a jeden vůdce pejska pro indispozici pejska odvolal.

Vítězem se stal německý křepelák Bak od Borníkovo Skály vedený vůdcem Petrem Doškářem. Ten poděkoval jménem vůdců všem za bezvadně zorganizované a připravené zkoušky, za korektní posuzování a velice kamarádskou atmosféru, která v průběhu celých zkoušek panovala. Jeho slova všechny přítomné velice potěšila zvláště proto, že tento vůdce byl z mladoboleslavska, kde určitě bude šířit své dojmy a zkušenosti z výborně připravených a zabezpečených zkoušek. Jako poděkování všem zatroubil na svoji borlici. Jeho perfektní troubení ještě umocnilo úžasnou atmosféru, která panovala v průběhu celých zkoušek.

Tyto zkoušky měli ještě jednu krásnou pointu.

Předseda kynologické komise po ukončení zkoušek popřál jménem všech vrchnímu rozhodčímu Milanovi Turkovi k jeho „osobnímu„ jubileu a předal mu dárek na památku. Tyto zkoušky byly již 200, které jako rozhodčí posuzoval. Je to úctyhodné číslo a my všichni si přejeme, abychom se mohli ještě dlouho účastnit zkoušek pod jeho posuzováním a vedením. Rady a zkušenosti, které všem, vůdcům i rozhodčím vždy rád předává, jsou neocenitelné.

Milan pro rozvoj a úroveň lovecké kynologie na našem okrese vykonal nepředstavitelně ohromný kus práce, za který mu patří náš obrovský dík.

text: Marie Kolářová

člen KK

foto: Jan Šabatka

pan Milan Turek