Telefon: +420 608 314 315 | Email: omsbn@seznam.cz | Adresa: Erbenova 134, 256 01 Benešov | ČÚ: 51-4479070227/0100 | IČ: 67777015 | Datová schránka: 99wjx6q

Základní informace

Info nejen pro členy ČMMJ

Mapa honiteb

Protože katastrální území jednolivých obcí nekorelují s hranicemi honiteb, přidáváme sem odkaz, kde si můžete otevřít interaktivní mapu s vyznačením honiteb, jejich názvů a hranicemi. Mapu mohou využít i nemyslivci, kteří například hledají místněpříslušné myslivce po srážce jejich vozidla se zvěří.

MAPA HONITEB

O členství v ČMMJ

Členství v ČMMJ je jednotné a je organizováno zpravidla dle místa trvalého pobytu členů, nebo podle zájmu členů; člen prokazuje členství platným členským průkazem. Členský průkaz už není v papírové tištěné podobě pro jeden rok, ale je to plastová ID karta, která je opatřena QR kódem. Členský průkaz je platný po celou dobu aktivního statutu člena ČMMJ a OMS. Pomocí QR kódu si můžete zjistit na jakou dobu jste pojištěni a další informace o vašem členství a případných funkcích.

Nový průkaz pojištění ČMMJ
Nový průkaz pojištění ČMMJ - zadní strana

Uchazeč o přijetí za člena podává písemnou přihlášku u pobočného spolku (např. okresní myslivecký spolek Benešov). Řádné členství vzniká rozhodnutím pobočného spolku o přijetí a po zaplacení vstupního členského příspěvku.

Člen platí členský příspěvek OMS, který ho eviduje.

Každý člen ČMMJ je pojištěn proti následkům povinné odpovědnosti za škody dle zákona o myslivosti a pro případ úrazu utrpěného v souvislosti s prováděním myslivosti na základě hromadné smlouvy sjednané ČMMJ s Všeobecnou pojišťovnou Halali, a.s. Nižší členský příspěvek platí plně invalidní důchodci, důchodci starší 65 let, studující v denním studiu do věku 26 let a žáci do věku 18 let. Nižší členský příspěvek mohou platit také členové lesníci a myslivci z povolání, kteří prokáží, že povinné pojištění jim hradí jejich zaměstnavatel na základě hromadné pojistné smlouvy sjednané s pojišťovnou.

Evidence členů vedou v rámci své působnosti OMS, centrálně sekretariát ČMMJ. Člen může požádat o převedení své evidence k jinému OMS.

Preferujeme placení převodem na účet. Jako Variabilní Symbol při zádání platby slouží vaše ůplné rodné číslo bez lomítka.

Číslo účtu: 51-4479070227/0100

Základní členský příspěvek

základní členský příspěvekvarianta MINIMUMvarianta STANDARDvarianta EXCLUSIVE
výše ČP celkem1000 Kč1600 Kč2100 Kč
zůstává OMS (klubu)504 Kč504 Kč504 Kč
odvod celkem496 Kč696 Kč1196 Kč
odvod pojištění300 Kč900 Kč1400 Kč
odvod sekretariát191 Kč191 Kč191 Kč
odvod fond pro podporu a rozvoj ČMMJ5 Kč5 Kč5 Kč

Snížený členský příspěvek I.

důchodci od 65 let, studenti do 26 let, invalidé v nejvyšším stupni postižení

varianta MINIMUMvarianta STANDARDvarianta EXCLUSIVE
výše ČP celkem650 Kč1250 Kč1750 Kč
zůstává OMS (klubu)223 Kč223 Kč223 Kč
odvod celkem427 Kč627 Kč1127 Kč
odvod pojištění300 Kč900 Kč1400 Kč
odvod sekretariát122 Kč122 Kč122 Kč
odvod fond pro podporu a rozvoj ČMMJ5 Kč5 Kč5 Kč

Snížený členský příspěvek II.

myslivci a lesníci z povolání, kteří prokáží pojištění u zaměstnavatele

varianta MINIMUM
výše ČP celkem750 Kč
zůstává OMS (klubu)540 Kč
odvod celkem210 Kč
odvod pojištění0 Kč
odvod sekretariát205 Kč
odvod fond pro podporu a rozvoj ČMMJ5 Kč

Platba členských příspěvků klubům

Jste-li členem ČMMJ prostřednictvím některého z odborných klubů, hradíte členské příspěvky na zvláštní bankovní účet číslo 107-3168400247/0100. Variabilním symbolem je vaše celé rodné číslo. Do poznámky pro příjemce uveďte níže uvedený kód, kde znaky XXXX nahraďte rokem, za nějž ČP platíte, např. 97 CP2020 či 97 CP2020-23 a podobně.

KlubPoznámka pro příjemce
Klub přátel ČMMJ97 CPXXXX
Klub vábičů901 CPXXXX
Klub sokolníků902 CPXXXX
Klub trubačů903 CPXXXX
Klub fotografů904 CPXXXX
Klub autorů905 CPXXXX
Klub Dámy české myslivosti906 CPXXXX
Klub lovecké lukostřelby908 CPXXXX
Klub Mladí myslivci909 CPXXXX

Běžný účet ČMMJ číslo 6630011/0100 není určen pro platby členských příspěvků.