Děti a mládež

Malý adept myslivosti

Dlouhodobý projekt ČMMJ pro malé myslivce a přátele přírody.

https://www.myslivost.cz/mam/

S Hubertem do lesa

Pořad České televize S Hubertem do lesa.

https://decko.ceskatelevize.cz/s-hubertem-do-lesa

Přehled mysliveckých kroužků

V současné době působí v regionu 8 kroužků věnujících se myslivosti. V přiložené mapě naleznete jejich přehled, a to dle místa působení včetně kontaktu na příslušného vedoucího.

Zápisník

Zápisník pro členy kroužků mladých přátel myslivosti a ochrany přírody, členy ostatních přírodovědných kroužků (při ZŠ, DDM) a pro všechny, kteří mají zájem o dění v přírodě a myslivost. Zápisník je v prvé řadě vodítkem, jak využít váš volný čas a věnovat ho poznávání přírody kolem nás.

Uspořádání Zápisníku formou vkládaných volných listů do kroužkových desek formátu A4 vám umožní přidávat k tomuto základu další listy s vašimi pozorováními, kresbami, vystřiženými články a jinými písemnostmi.

Vydala ČMMJ, z.s. v roce 2014, 88 stran, Autor: Kůta, Vaníčková, Vaníček

https://www.cmmj.cz/mladez/

Malá myslivost

Obsah: Ze života mladých myslivců, Malá škola malých vůdců, Povídání s Cyrilem, Hrátky malých myslivečků s bordíkem Dárečkem, Beškovská hájovna, Příroda a myslivost očima dětí, Dětská encyklopedie myslivosti. 32 stran. Autor: Myslivost s.r.o.

https://www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Lovecky-pes

Za přírodou

Portál pro děti a mládež

http://www.zaprirodou.cz/

Mezi stromy

Lesnicko-dřevařsko vzdělávací portál pro děti a mládež

https://www.mezistromy.cz/

Duháček v lese

Program Duháček v lese navazuje na učení o přírodě, ukazuje ekologické souvislosti na příkladu ekosystému lesa, prostředí dětem dostatečně známém a blízkém. Průvodcem je skřítek Duháček, další z rodiny maskotů enerů, který klukům a děvčatům ukazuje, jak jsou lesy rozmanité, uvádí příklady rostlin a živočichů, kteří v něm žijí, jejich vzájemné vztahy. Seznamuje je s významem lesů, zároveň upozorňuje i na nebezpečí, která lesy ohrožují, a nezapomíná vést děti k tomu, jak mohou les chránit ony samy.

Jedná se o multimediální program na CD je zaměřený na žáky prvního stupně základních škol a lze ho objednat zdarma na:

https://www.cez.cz/cs/o-cez/vzdelavani-a-vyzkum/energetika-zabavne/nainstalujte-si/duhacek-46377

Propagace PS

Portál Ing. Petra Smutného věnovaného výrobě propagačních a vzdělávacích pomůcek v oblasti environmentální výchovy, myslivosti a ekologie.

http://www.propagace-ps.cz/