O nás

Okresní myslivecký spolek eviduje k 21.02. 2022 1164 členů, kteří jsou členy 87 mysliveckých spolků a 3 honebních společenstev.

Okresní myslivecký spolek vlastní líhňařské středisko pro odchov bažantů v Maršovicích. V tomto středisku se ročně líhne až 10 000 tisíc bažantích kuřat, která slouží pro potřeby zazvěřování honiteb.

Okresní myslivecký spolek prostřednictvím myslivecké komise spolupracuje s referáty životního prostředí obcí s rozšířenou působností a konzultují otázky v chovu zvěře, veterinární problematiky, myslivecké legislativy atd.