Ze života MS

Setkání se srnčí zvěři ve Chmelné

Před blížícím se odstřelem srnčí zvěře se v sobotu 9. dubna 2016 uskutečnila v obci Chmelná na Benešovsku kulturně vzdělávací akce zaměřená zejména na tuto zvěř. Pozvání přednášet na této akci přijal odborník Pavel Scherer. Ten poutavou formou nejprve v první části přednášky pohovořil o biologii, etologii, parožení a v neposlední řadě také o reprodukci srnčí zvěře. Po krátké přestávce navazovala druhá část, kde velký důraz kladl zejména na odhad věku živé a ulovené zvěře a také na výživu, což většina posluchačů přivítala. Zde se mnoho účastníků podivovalo, jelikož pan Scherer vyvracel jednu poučku o odhadu věku za druhou. Následně vše podložil svým výzkumem, kterému se již mnoho let intenzivně věnuje. Celá přednáška byla doplněna velkým množstvím autentických fotografií a trofejí. Účastníci akce si mohli prohlédnout nejsilnější světovou trofej srnce Julínka odchovaného v zajetí. Díky odchování srnce v zajetí bylo možno vidět vývojovou řadu paroží. Po skončení přednášky se strhla bouřlivá diskuze a posluchači zavalili přednášejícího řadou dotazů.

Pana Scherera vystřídala za pomyslným řečnickým pultíkem Kateřina Cheníčková, která předvedla vábení srnců a představila různé druhy vábniček a vábících technik. Účastníci měli možnost si jednotlivé vábničky vyzkoušet a popřípadě zakoupit. V průběhu celého večera si mohli návštěvníci prohlédnout práce uměleckého řezbáře a profesionálního nožíře. Celý večer se nesl ve velmi přátelské atmosféře. Závěr akce patřil tónům harmoniky, po kterých se přítomní hosté spokojeně rozcházeli. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě této kulturně vzdělávací akce a všem milovníkům srnčí zvěře, kteří na přednášku zavítali.

– Jiří Hauzer a Ing. Petr Vacík

Křížek Sv. Huberta v Hulicích

Vše začalo nápadem člena MS Jedlina Hulice Tomáše Ryšavého – k uctění patrona myslivců instalovat v místní honitbě křížek Svatého Huberta. Ostatním členům sdružení se nápad zalíbil. Vytipovali vhodnou lokalitu, v rámci brigádnické činnosti ji zkultivovali, oseli travou, zasadili lípy a instalovali křížek a posezení. Křížek byl postaven nejen jako projev úcty k patronovi myslivců, ale i jako vzpomínka na všechny právoplatné myslivce, kteří v průběhu generací působili v místní honitbě.
Uvedení vzniklého zátiší s křížkem Sv. Huberta ve známost si zasluhuje zorganizovat důstojnou oslavu. Proto na 1.8.2015 naplánovali místní myslivci v Hulicích k tomuto účelu uspořádat malou mysliveckou akci. Požádali faráře Mgr. Marka Martišku o provedení požehnání. Pan Farář rád vyhověl a požehnal křížku Sv. Huberta, místnímu mysliveckému sdružení, obci Hulice a všem jejím obyvatelům.

Důstojný průběh liturgie hudebně doprovázel soubor mysliveckých trubačů „Benešovské horny“ pod vedením Ing. Jana Slabého. Po požehnání a koncertu trubačů provedli pozvaní sokolníci pod vedením Václava Augustina přednášku o sokolnictví a letové ukázky sokolů a dravců.

Po skončení oficiální části slavnosti setrvali myslivci, pozvaní hosté a účastníci z řad široké veřejnosti na místě. Při dobrém občerstvení se družně bavili celé odpoledne. Akce se těšila návštěvě vysokého počtu účastníků a sklidila pozitivní ohlasy. Pevně věříme, že dobře posloužila k popularizaci a propagaci myslivosti v řadách nemyslivecké veřejnosti.

V Hulicích, 4.8.2015
Pavel Holakovský