Akce kynologie | Nezařazené

Zkoušky vloh

autor: | 20. 05. 2022 | Akce kynologie, Nezařazené

V sobotu 30. 4. 2022 pořádal OMS Benešov zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen.

Pro velký zájem z řad vůdců, byly uspořádány současně dvoje zkoušky vloh, zkoušky ohařů a zkoušky ostatních plemen. Na každých zkouškách byly plně obsazeny 2 skupiny po 8 psech. Celkem se tady v sobotu na zkouškách sešlo 32 pejsků se svými vůdci a početná korona.

Zkoušky se pořádali v MS Chotýšany, sraz byl v 7:30 na místní střelnici.

Následně proběhla prezentace a veterinární přejímka psů.

Zkoušky zahájil předseda kynologické komise pan Jan Kahoun, který pak předal slovo řediteli zkoušek panu MVDr. Luboš Kunešovi, dále vrchní rozhodčí pro ostatní plemena paní Marii Kolářové a vrchnímu rozhodčímu pro ohaře panu Jiřímu Jirouškovi.

Po rozlosování psů do skupin se vůdci i korona rozjeli za závodčími jednotlivých skupin do honitby.

Přidělené lokality byli dobře zazvěřené a terén odpovídal zkušebnímu řádu.

Zkoušky vloh ohařů byli rozděleni na dvě skupiny po 8 psech.

První skupinu posuzovali rozhodčí: Martin Blažek, Vratislav Neumann a čekatel: Matouš Charvát

Druhou skupinu posuzovali rozhodčí: Josef Brabec, Jan Chudlářský a čekatel: Andrea Charvátová Šebestová

Zkoušky vloh pro ostatní plemena byla také rozdělena na dvě skupiny po 8 psech.

První skupinu posuzovali rozhodčí: Martin Petráň a Jan Neubauer

Druhou skupinu posuzovali rozhodčí: František Jeníček a Lenka Ratajová

Odpoledne byly vyhlášeny nejprve výsledky zkoušek vloh pro ostatní plemena.

Z 16 předvedených psů, dokončilo úspěšně tyto zkoušky 15psů, všichni v I. ceně.

Vítězkou se stala fena Německý křepelák Ivet z Kakosova statku – I. cena, 188 bodů

2. místo – Německý křepelák, fena Bára od Velíšky – I. cena, 188bodů

Vůdce obou fen Josef Kakos

3. místo – Německý křepelák, fena Cora od Caltovských mlýnů- I. cena, 188 bodů,

vůdce: Ludmila Brabcová

Následně byly vyhlášeny výsledky zkoušek vloh ohařů.

Z 16 předvedených psů, dokončilo tyto zkoušky 13 psů, 12 v I.ceně, 1 ve III.ceně.

Vítězkou se stala fena Českého fouska Bella za Zabraného – I. cena, 225 bodů

Vůdce: Karel Petrák

2. místo – Irský setr, fena Assia Rocky Top Legacy – I.cena, 225 bodů

Vůdce: Veronika Papežová

3. místo – Německý ohař krátkosrstý, fena Birnie z Václavské stráně – I.cena, 222 bodů

Vůdce: Miroslav Kadlec

Slavnostní atmosfera při zahájení i ukončení zkoušek byla umocněna loveckými fanfárami v podání trubačky Vlaďky………

Vítězům a všem úspěšným vůdcům gratulujeme!

Velké poděkování patří pořádajícímu MS Chotýšany! Od terénů až po občerstvení bylo vše výborně připraveno!

KYNOLOGII ZDAR !!

Andrea Charvátová Šebestová

člen KK