Akce | Akce mládež

Vyčisti les 2022

autor: | 17. 10. 2022 | Akce, Akce mládež

Přátelé myslivosti a přírody,

v letošním roce jsme opět vyrazili do lesa, abychom mu pomohli od odpadků. V okolí obce Petroupim jsme se s dětmi vydali směrem k Bedrči a cestou jsme se snažili naplnit odpadkové pyle vším co do přírody nepatří. Velice pozitivním zjištěním bylo, že jsme množství pytlů, které jsme měli k dispozici nenaplnili. Přeji i vám takto krásně čisté prostředí. Myslivosti zdar, za celý myslivecký kroužek Bc. Hana Dušková.