Akce | Akce veřejnost

Svatohubertská mše v Pyšelích

autor: | 15. 11. 2021 | Akce, Akce veřejnost

Patron myslivců, svatý Hubert měl svátek 3. listopadu. Pyšelští myslivci tento rok stáli před úkolem konat Svatohubertskou mši na počest svého patrona již po třinácté. V kostele Povýšení sv. Kříže tentokrát 30. října, byla členy mysliveckého sdružení připravena mše, kterou jak je pravidlem celebruje R. D. Pavel A. Porochnavec ECLJ. Protože sám je aktivní myslivec, při celebrování jeho podání liturgických textů je neformální, lidské a pochopitelné i pro účastníky neznalých liturgie.

Jeho zdůraznění myslivecké etiky, konání dobra při provozování práva myslivosti, platí nejen pro myslivce, ale i pro všechny, kteří se v přírodě pohybují. Pro celý rámec mše je dále charakteristický doprovod tria Benešovské Horny.

Vlastní mši ještě předcházelo ve 14.hodin myslivecké odpoledne. Pro veřejnost byly představeny trofeje, zvěře jelení, dančí, černé zvěře s doprovodným odborným výkladem. Podobně byly představeny i lovecky použitelní psi, s popisem jejich práce při loveckých akcích v honitbě.

Samostatnou částí bylo představení sokolníka, chovatele loveckých dravců. Přednáška a představení výcviku jednoho z dravců bylo pro všechny účastníky, zejména pro dětskou část přijata s velkým zaujetím a silným zážitkem.

V průběhu odpoledne jednotlivé části uvádělo již zmiňované trio Benešovské Horny, které svou hrou rámovali celý průběh Svatohubertské mše i konečné rozloučení před kostelem.

Podle ohlasu zúčastněných byla jubilejní Svatohubertská mše opravdovou oslavou tradic české myslivosti a MS Pyšely.

Pro všechny účastníky, nejen pro členy MS Pyšely, byl večer nezapomenutelným zážitkem. Poděkování patří všem, kteří se účastnili organizace celého večera.

text : Ing. Vladimír Brejcha

foto : Michaela Nádvorníková