Akce mládež

Podvečerní výprava za sovím houkáním

autor: | 14. 03. 2022 | Akce mládež

Spolupráce Mateřské školy Maršovice a Mysliveckého spolku Maršovice má dlouholetou tradici.Členové místního MS realizují pro děti z mateřské školy různé vzdělávací akce zaměřené na poznávání živočišné i rostlinné přírody. Jednou z těchto akcí byla netradiční Podvečerní výprava za sovím houkáním, jež se konala pro děti a rodiče dne 9.března 2022.S rodiči a dětmi jsme se sešli v 17,00h před mateřskou školou, kde na nás čekal Ing. Petr Hrma, člen místního mysliveckého spolku, předseda kulturně-propagační komise OMS Benešov. Po uvítání všech přítomných ředitelkou mateřské školy Mgr. Miroslavou Strakatou zahájil Petr Hrma poutavé povídání o způsobu života sov, které doplnil ukázkou sovích preparátů a spoustou pěkných obrázků. Pomocí vábniček přítomným zprostředkoval zvuky různých zvířat – děti i dospělí se snažili určit, kterým zvířatům zvuky patří. Velkým překvapením byla – zejména pro děti živá sova, kterou si mohly pohladit a také si ji podržet na ruce v sokolnické rukavici.Dále se všichni dověděli, jaké druhy sov u nás žijí, čím se živí, proč houkají a také, co jim umožňuje téměř neslyšitelné létání v noci.

Po vyprávěné o sovách jsme se všichni vydali na dobrodružnou vycházku do přírody. Během zastávek v přírodě Petr odpovídal na dotazy dětí i dospělých a doplňoval je dalšími zajímavými informacemi o přírodě. Kolem 18,30 jsme se vrátili před školku, kde jsme se plni pěkných nových zážitků rozešli. Děkujeme tímto Ing. Petru Hrmovi za poutavý zážitkový program a dětem i dospělým za velmi početnou účast. Těšíme se na další spolupráci s Petrem i dalšími členy místního mysliveckého spolku.

Za MŠ: Mirka Strakatá