Novinky

Placení příspěvků

autor: | 12. 10. 2022 | Novinky

Vážená členko, vážený člene,

Českomoravské myslivecké jednoty,

jste součástí silné myslivecké organizace, která hájí zájmy všech myslivců v naší zemi. Samozřejmě se pozice k jednání odvíjí především od velikosti členské základny. Dovolujeme si Vás proto upozornit na blížící se termín splatnosti členského příspěvku na následující rok. Součástí tohoto příspěvku je pojištění odpovědnosti při výkonu práva myslivosti a úrazové pojištění. Od roku 2018 máte možnost volit z více variant pojištění, více na https://www.halali.cz/index.php/pojisteni-myslivost/pojisteni-odpovednosti-clenu-cmmj. Pokud chcete bez problémů vykonávat právo myslivosti v rámci členství v Českomoravské myslivecké jednotě, z.s. i v následujícím roce, žádáme Vás o úhradu členského příspěvku z provozních důvodů do 15. 12. tohoto roku.

Členský příspěvek na následující rok můžete zaplatit na pobočných spolcích Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., kontakty zde https://www.cmmj.cz/okresni-myslivecke-spolky/ nebo na sekretariátu Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., kontakt zde https://www.cmmj.cz/kontaktujte-nas/

S pozdravem „Myslivosti zdar!“

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.