Akce mládež | Mládež

Okresní kolo 2021

autor: | 24. 10. 2021 | Akce mládež, Mládež

50. ročník Okresního kola soutěže o Zlatou srnčí trofej OMS Benešov

V květnu vše kvete, rodí se mláďata, vše září jasnou, čerstvou zelení, stromy pučí, květy i louky jsou plné bzučících včel. Jarní sluníčko prohřívá vzduch i zem. Slavíme Den slunce, mezinárodní Den ptačího zpěvu, ale i světový Den stěhovavých ptáků a slavíme návrat nás všech do běžného života. Je to i měsíc, kde se setkávají mladí přátelé myslivosti a ochrany přírody v soutěži o Zlatou srnčí trofej, kdy zúročují celoroční práci v jednotlivých kroužcích po celé republice, dochází k setkávání i ostatních, kteří mají zájem o dění v přírodě a myslivost.

V letošním roce tato nejstarší soutěž s přírodovědnou tematikou slaví jedinečné výročí, a to 50 let od jejího založení. Pod záštitou jednotlivých Okresních mysliveckých spolků ČR probíhají v květnu místní a okresní kola ZST. Nejedná se jen o samotné soutěžení, ale především o setkávání, ve kterém se děti učí přírodu znát, být jejím ochráncem, obdivovat její krásu, rozumět jejím zákonům, být přítelem všech živočichů, dokáží střežit čistotu vody, využít každou chvilku, aby pro přírodu a zvěř vykonali něco prospěšného, užitečného a dokázali ji vždy ochraňovat. To je smyslem všech přírodovědných a mysliveckých kroužků.

vzpomínkove tablo

V okrese Benešov pracuje 7 kroužků s počtem 130 dětí a tento počet se bude jistě zvyšovat. Čím dál více dětí bere přírodu jako vzrušující dobrodružství, jako velké hřiště či hernu, která jim dá mnohem více adrenalinu i fantazii, než sezení u počítače. Vidět, slyšet, ochutnat, dotknout se, pozorovat, tyto dojmy děti baví a probouzejí chuť na další poznávání přírody v celé její kráse a komplexnosti. Složitější je ale skutečnost, že se nenajdou dospělí, kteří by se těmto zájemcům věnovali. Často nestačí jen chuť, ale najít volný čas je největší překážkou. Těší nás, že i přesto přibývá čím dál více zájemců o práci s mládeží nejen během celého roku, ale i v letních měsících, ve kterých jsou organizované letní tábory pro mladé myslivce napříč celou republikou. Pro všechny mladé přátelé myslivosti je ovšem účast na vrcholné soutěži, a to na Národním kole Zlatá srnčí trofej, kterou vyhlašuje ČMMJ, cílem celoroční přípravy. Právo reprezentovat svůj okres má pouze vítěz kategorie „A“ 3. – 5. třída nebo „B“ 6. – 9. třída. Právě v měsíci červenci probíhá v úžasném koutu naši republiky, v Bílých Karpatech na Lopeníku. Soutěž je ovšem otevřená, každý kdo má zájem a chuť se dál vzdělávat, může se na soustředění mladých myslivců přihlásit.

Vnitřní stezka
Trofejáci troubili sami sobě

Okres Benešov má hlubokou tradici v organizování ZST. Děti, které se jí zúčastňovaly, často zvolily pro své budoucí povolání přírodovědné či přímo lesnické obory vzdělávání. Mezi organizátory v letošním roce patřili studenti lesnických či zemědělských škol, vystudovaní lesníci, adepti myslivosti i veterináři. Štafeta zkušeností a znalostí je předávána těm nejmenším, kterých jsme opravdu měli letos hodně. Sešli jsme se v areálu RS Jizbice pod Blaníkem, který již 4x v minulosti přivítal Národní kolo ZST a v lesích podblanicka jsme mohli uspořádat naše slavnostní Okresní kolo 29. 5. 2021. Byli jsme jedni z prvních v ĆR, kdo za mimořádných podmínek dokázal Okresní kolo zorganizovat. Jak složité to bylo, víme všichni, a proto nás velmi mile překvapil tak velký zájem nejen od dětí, ale i z řad dospělých. Sešlo se 64 dětí, skoro stejně velký počet rodičů a panovala mezi námi velmi příjemná atmosféra, protože si všichni vážili tohoto setkání po dvou letech. Museli jsme upravit průběh soutěže, 100 testových otázek, které by prověřily teoretické znalosti ve všech mysliveckých disciplínách, jsme nezařadili, protože děti neměly možnost pravidelné přípravy a díky distančnímu vyučování jsme je nechtěli zahrnout dalším sezením u počítače. Ale poznávací stezka v lesích kolem Jizbice byla náročná, skrývala 60 exponátů, pobytových stop, lesních staveb či celé jarní botaniky, zde mohli účastníci získat 177 bodů.

Vnitřní poznávací stezku jsme schovali před deštěm na terasy k chatám a obsahovala 50 exponátů vycpanin, lebek, shozů, tělních pokryvů, součásti výzbroje a výstroje, zde dostali účastníci nabídku ze tří možností a získat dalších 50 bodů. Několika hodinová soutěž byla plná překvapení a poznávání. Než organizátoři spočítali všechny zkušební disciplíny, účastníci soutěže si mohli zastřílet ze vzduchovky pod dohledem zástupce střeleckého klubu Vlašim, poslechnout loveckou hudbu s patřičným slovem o její tradici v podání mladých trubačů, bývalých trofejáků a podívat se na kynologickou ukázku čechtických kynologů. Nabízené lanové centrum bylo zpestřením celého dne a bylo vidět, jak si děti pohybových činností užívaly.

ukázka kynologie
Střelectví

Celý den soutěžení byl zakončen slavnostním nástupem všech přítomných včetně rodičů. Počasí si s námi hrálo ruletu, až po třetí přepršce jsme mohli vše provést pod klenbou jasné oblohy. Vyhlášení výsledků bylo napínavé. Každý účastník dostal pamětní list a tašku s praktickými pozornostmi. Prvních pět v každé kategorii obdrželo poháry a hodnotné ceny. Slova díků s pamětní medailí patřila i všem vedoucím kroužků našeho okresu za jejich systematickou a velmi náročnou celoroční práci, poděkování směřovalo i přítomným rodičům, kteří se rovněž podíleli na průběhu soutěže. Mladí trubači i s jednou účastnicí ZST doplňovali slavnostní rámec celé akce. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na složité organizaci a průběh soutěže, Ing. J. Štěpánkovi, B. Urbanové, H. Duškové, D. a N. Slavatovým, V. Kunešovi, P. Fulínovi, O. Turkovi, L. Brabcové, H. Hejné, L. Krčilové, manželům Rosolovým a manželům Vaníčkovým. Nesmíme zapomenout na sponzory, kteří účastníkům, věnovaly ceny, knihy, vzdělávací materiály, celkem za 35 000 Kč – Sellier Bellot a.s. Vlašim, Druckvo spol.s.r.o. Praha, Marila Votice, Turek spol.s.r.o. pekařství, ČMMJ z.s. Praha, ÚHUL, Vaníčkovi, Město Benešov.

Poděkování vedoucím kroužků

Vítězové soutěže mají právo reprezentovat okres Benešov v Národním kole. Jsou to v kat A Martin Dušek, na 2. místě Adam Kubík a 3. místo Jasmína Cíchová. V Kategorii B potvrdil své vítězství Matyáš Charvát, 2. místo obsadil Jan Mecka a 3. místo Václav Kureš. Všem účastníkům 50. ročníku Národního finále Zlaté srnčí trofeje přejeme úspěšné zvládnutí celé soutěže, krásné zážitky při poznávání a objevování přírody Bílých Karpat a další setkání s přáteli myslivosti a ochrany přírody, přáteli a kamarády. J. J. Vaníčkovi, fotodokumentace L. Brabcová

Kategorie A
katgorie B

Tak zase za rok 🙂