Novinky | Vzdělávání

Odborný seminář v Písku

autor: | 15. 09. 2022 | Novinky, Vzdělávání

Vážení kolegové myslivci,

dovolujeme si Vás pozvat a současně požádat o případné další šíření informace na seminář pořádaný ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, Státní veterinární správou a Vysokou školou veterinární ne Lesnické škole v Písku. Jedná se již o 11. běh semináře na téma zdravotního stavu zvěře, nakládání se zvěřinou a aktuální legislativní situace. Těším se na setkání s Vámi a jsem s pozdravem

Myslivosti zdar

Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii

Potravinářská komora České republiky/PK ČR 

Federation of the Food and Drink Industries of the Czech Republic/FFDI 

Česká technologická platforma pro potraviny/ČTPP

Czech Technology Platform for Foodstuffs

Počernická 96, 108 03  Praha 10 – Malešice, Czech Republic

tel: +420/296 411 188, +420 603 582 215

www.foodnet.czwww.ctpp.cz

Související články