Akce | Akce mládež

Netradiční mikulášská nadílka za účasti myslivců

autor: | 28. 02. 2022 | Akce, Akce mládež

Vzhledem k epidemiologické situaci v závěru roku 2021 a následným vládním opatřením nám nebylo umožněno v mateřské škole uspořádat klasickou mikulášskou besídku včetně pozvání členů místního mysliveckého spolku. Nechtěli jsme však děti o tuto pěknou tradici ochudit, vymysleli jsme tedy mikulášskou oslavu netradiční, za podmínek, které dovolovali oslavu realizovat.

Během podzimního období se děti v mateřské škole v Maršovicích věnovaly mnoha aktivitám. S paními učitelkami si vyprávěly o zvířatech, která žijí v lese a také o tom, že lesní zvěř to v zimě nemá vůbec jednoduché se sháněním potravy. Když krajinu pokryje bílá peřina, zvěř si těžko vyhrabává různé plody a semínka ze zmrzlé země. O zvěř v zimě se však starají myslivci, kteří jim do lesních krmelců nosí pravidelně potravu. Dobroty v zimě nosí zvěři i děti, a to do krmelce, který vyrobily společně s myslivci.

Rovněž se děti připravovaly na adventní období a na vše, co s ním souvisí. Učily se básničky, zpívaly písničky a koledy, tancovaly, malovaly a tvořily zimní a vánoční výzdobu ve školce. Předvánoční výzdoba, vůně jehličí a koření a celková adventní atmosféra patrně přilákala za dětmi do mateřské školy 5. prosince Mikuláše, anděla několik čertíků. Děti za doprovodu paní učitelek předvedly pásmo písniček a říkanek a sklidily zasloužený potlesk. Čertíci byli ale velmi zvědaví, vyptávali se dětí, zda nezlobí, zda si čistí zoubky, uklízejí hračky, neubližují si,..Ale když slyšeli, že jsou děti hodné, dostaly od Mikuláše a anděla plno dobrot, jen čertíci byli trochu zklamaní, že nemají koho varovat před pekelnou říší. Po besídce se děti vydaly do okolí mateřské školy, kde se k nám připojili někteří rodiče. Venku na děti čekala „Čertovská bojovka“. Společně jsme se všichni vydali po fáborky značené cestě s nadějí, že po splnění všech úkolů, které děti na trase objevily, najdeme poklad. Úkoly to nebyly vůbec jednoduché, ale děti je všechny úspěšně splnily. Každý splněný úkol paní učitelky zaznamenávaly všem dětem na jejich „Kouzelný pergamen“. Úkol poslední, a tak trochu strašidelný vyzkoušel nebojácnost dětí – v závěru bojovky prošly děti „Pekelnou bránou“ a na jejím konci dostaly „Průkaz hodného dítěte“. Děti prošly celou čertovskou cestu, splnily všechny úkoly a už zbývalo jen najít slibovaný poklad. Na zahradě mateřské školy byla v rohu velká hromada, pokrytá větvemi, posypaná uhlím a byla podezřele cítit peklem. Děti byly buď hodně zvědavé, nebo hodně statečné, anebo možná obojí. Opatrně se přiblížily, odstranily uhlí a větve a našly ukrytý poklad. Na každé dítě čekal balíček s cukrovinkami, ovocem a krásnými maršovickými omalovánkami. Děti měly z pokladu radost a uložily si jej do šatny mateřské školy. Naše mikulášské dopoledne tím ale nekončilo. Domluvili jsme se s dětmi, že se zajdeme podívat ještě k bažantnici, kam nás doprovodil Mikuláš, anděl i čertíci. Avšak u bažantnice na nás čekalo velké překvapení – potkali jsme se tam s místními myslivci. Myslivci byli zvědaví, zda děti umí nějaké mikulášské nebo čertovské básničky. Děti přednesly nejen několik říkadel, ale také zazpívaly pěkné písničky. Myslivcům se vystoupení dětí v přírodě moc líbilo a za odměnu je obdarovali také balíčky se sladkostmi a ovocem. Děti si s myslivci u bažantnice, kde stojí také krmelec, jež před několika lety společně vyráběli, povídali o zvířatech žijících v okolní přírodě. Děti slíbily, že budou do krmelce i letos v zimě nosit zvěři potravu.

Letošní netradiční oslavu Mikuláše jsme si všichni pěkně užili. Nejen představitelé Mikuláše, anděla a čertíků, ale i rodiče a myslivci nám pomohli vytvořit příjemnou slavnostní atmosféru. Za mateřskou školu bych ráda poděkovala Mysliveckému spolku Maršovice za výbornou spolupráci a udržování této pěkné mikulášské tradice. Za účast na mikulášské oslavě děkujeme členům paní Marii Haškové, panu Milanu Turkovi, Jaroslavu Dalihodovi a Tomáši Proškovi. Těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Mirka Strakatá

MŠ Maršovice