Akce | Akce mládež

Letní myslivecký tábor 2022

autor: | 30. 08. 2022 | Akce, Akce mládež

Milí čtenáři,

myslivecký kroužek Liščata při DDM Benešov uspořádal na začátku prázdnin druhý ročník letního tábora. Ubytováni jsme byli v Jablonné nad Vltavou, kde DDM Benešov vlastní rekreační objekt. Tady se o nás s velkou péčí starala paní správcová Adéla Bursíková s paní kuchařkou Hankou Vašákovou.

Hlavním tématem letošního tábora byla kynologie. Jakým způsobem je kynologie provázána s myslivostí a její historický vývoj v myslivosti nám přijel přiblížit pan PhDr. Pavel Sýkora společně s panem Ing. Janem Slabým. Zajímavé zpestření si pro nás přichystal pan Slabý. Předvedl nám ukázky z ovládání psí smečky při honech a naháňkách pomocí hudebních nástrojů. Současné využívání psa v honitbě nám přiblížil pan Jan Kahoun, Ing. Markéta Rubešová s dcerou a Vladěna Syslová. Aport, či donášku si s chutí zkoušely i děti a užili jsme si u toho spoustu legrace. Poslušnost a jednotlivé dovednosti, testované při zkouškách loveckých psů, dětem přiblížil MVDr. Luboš Kuneš s rodinou a jejich psími parťáky. Nechyběly ani názorné ukázky. Například jít po pobarvené stopě jsme si s dětmi vyzkoušeli i prakticky v terénu. Paní Terezu Tinglovou jsem požádala, aby dětem přiblížila výstavy psů a jak na ně psa připravit. Nejen, že mi vyhověla, ale ještě nás obohatila o návštěvu pana Marka Chalupky, hlavního poradce chovu lajek.

Další odvětví kynologie nám představila paní řediletka DDM Bc. Lucie Smetanová. Konkrétně canisterapii, které se věnuje ve svém volném čase. Až z Čáslavy za námi přijela paní Ing. Kateřina Studená se svým týmem, přivezla s sebou asistenční psy, které cvičí převážně pro sluchově a zrakově hendikepované lidi. Ukázka, jak důležitým přítelem a nezbytným pomocníkem pes pro člověka je, ve mne zanechala hluboký dojem a jsem přesvědčena, že i v dětech. Děti jsme pomocí šátků totiž zbavili na chvíli jejich smyslu – zraku. S takovým to omezením si děti např. zkoušely vyčistit zuby, nebo chůzi pomocí slepecké hole. I v letošním roce přijal mé pozvání pan Jindřich Simbártl a přivezl dětem ukázat dravce a sovičku. Malý sýček cestoval z ruky na ruku a stal se miláčkem spousty dětí. Policejní auta, která se objevila u naší základny, rozzářila oči především klukům. Pan nprap. Pavel Bureš s kolegyní pprap. Renatou Martínkovou nás seznámili s prací policejních psů při určování akcelerantů hoření na požářišti a při vyhledávání osob nebo věcí. Nadšení vyvrcholilo po názorné ukázce zastavení pachatele pomocí psa. Zbytek dne se potom nesl v duchu hry „na policajty a zloděje“.

Jedinečným kulturním zážitkem pro děti i vedoucí byla návštěva soukromého zámku v Jablonné nad Vltavou a jeho dendrologicky zajímavého parku, kam nás po náhodném setkání pozvala paní majitelka. Celodenní výlet jsme si užili ve Štěchovicích, kde jsme navštívili vodní elektrárnu. Součástí elektrárny je i přečerpávací nádrž s 200 metrovým převýšením, od své spodní části, ke které nás dovedla 2 km dlouhá stezka lesem. Myslivci a děti nejsou líná stvoření, proto jsme si našli čas na hry, výrobky a hlavně šoulačky okolní krajinou, kdy jsme měli to štěstí pozorovat volně žijící zvěř. Nechybělo ani spaní pod širákem s žabím koncertem od nedaleké hasičské nádrže.

Celý tábor jsme zakončili soutěží o Znalce Lesa. Děti byly rozděleny do tří kategorií. Vítězkou předškoláků se stala Terezka Švejdová. V kategorii mladší školák uspěl Kryštof Straka a v kategorii starší školák zvítězil Martin Dušek. Vrcholem týdne byl „obchůdek“ s odměnami. Tady si děti za nasbírané pacičky, které získávaly v průběhu tábora za své úspěchy, vybraly odměny dle své libosti.

A jsem u konce stručného shrnutí našeho nabytého týdne. Doufám, že děti byly spokojené a tábor se jim líbil. Všem přátelům, kteří se se mnou na tomto ročníku letního mysliveckého tábora podíleli ze srdce děkuji. Těším se na další spolupráci při nových projektech. Závěrem mi dovolte se s Vámi rozloučit provoláním „Myslivosti zdar!“

Za celý táborový tým, hlavní vedoucí Bc. Hanka Dušková.

Více fotek na rajčeti

https://boraovcin.rajce.idnes.cz/Letni_myslivecky_tabor_2022/