Akce veřejnost | Titulní strana

Aktivity v přírodě nejen pro děti, ale i pro celou veřejnost pod vedením OMS Benešov.

autor: | 03. 03. 2022 | Akce veřejnost, Titulní strana

V průběhu podzimu, který nebyl tradiční díky pandemické situaci, nastolení karantén, izolací a ne vždy příjemnou náladou ve společnosti, OMS Benešov a spolupracující subjekty organizovaly činnosti, které mohou pomoci zapomenout na každodenní starosti a užívat si největšího hřiště, a to přírody.

Veterán klub starostové z.s., Město Neveklov, OMS Benešov, YMCA Středočeského kraje uspořádali Sokolnické odpoledne v neveklovském parku, kde proběhly ukázky loveckých dravců – Falconia club, ukázky loveckých psů – OMS BN, ukázky lovecké hudby – Benešovské horny, včetně programu pro děti. Příjemného odpoledne se zúčastnili děti z mysliveckých kroužků, ze škol i okolních obcí, pozvánku využila široká veřejnost. Foto 4. OMS Benešov v čele s předsedou Ing. J. Slabým, poděkoval za celoživotní práci s mládeží manželům Vaníčkovým a předal jim úžasný obraz malíře Václava Nasvětila. Foto 1

foto (1)

Dalšími aktivitami v okrese jsou tradičně pořádané Svatohubertské mše v Pyšelích, ve Vlašimi, v Krásné Hoře, ve Svatém Janu u Sedlčan, ve Vranově a v neposlední řadě v kapli na zámku Konopiště. Té předcházel slavnostní průvod sokolníků, kynologů, trubačů i dětí s lucerničkami a při zastaveních zaznělo lovecké troubení, které se neslo podzimním podvečerním zámeckým parkem. Úspěšná svatuhubertská mše na zámku Konopiště a její sváteční náladu nesnížila ani těžká covid doba. Celebroval ji Mgr. Marcel Timko, vikář v Benešově a věnoval se ve svých promluvách podrobně životu sv. Huberta s odkazem nám myslivcům a všem současníkům. Foto 2

foto (2)

V tento pro nás myslivce sváteční den byl i pohádkovým dnem pro děti ze ZŠ v Neveklově, kde jim Falconia club předvedl Sokolnickou pohádku.

Navázali jsme spoluprácis Posázaví o.p.s., které zařadilo mezi spolupracující subjekty OMS v oblasti environmentální výchovy, bude podporovat činnost kroužků, aktivity OMSu či v rámci projektu a doplní technické vybavení kroužků. Zástupci mysliveckých spolků navštěvují školy v rámci projektových dnů, často třídy naopak navštíví les.

OMS Benešov podporuje spolupráci všech svých komisí s veřejností, často je zaměřena na děti a výsledkem je zvyšující se počet kroužků na okrese. V současnosti máme 8 přírodovědných a mysliveckých kroužků se 155 dětmi. Na slavnostní závěrečnou Mysliveckou radu jsou zváni i vedoucí kroužků, kteří seznamují se svými aktivitami všechny hosty a MR. Navazují se další kontakty, domlouvají se nové aktivity a hlavně spolupráce mezi kroužky a komisemi OMS.

Doprovodný program pro děti při Sokolnickém odpolednu

V krátkém výčtu aktivit za dva podzimní měsíce, chceme ukázat možnou cestu jak před veřejnosti ukázat smysluplnou práci s mysliveckou mládeží. Že to funguje, víme, a proto velké poděkování Okresnímu mysliveckému spolku v Benešově. Vejděme do nového roku s vědomím, že příroda je dokonalá a člověk je pouze jednou z její součástí, není jejím pánem a tuto skutečnost s pokorou bychom měli přijímat a dál předávat. Foto 4

Mgr. J. Vaníčková

foto (4) Parta lídí, pořádajících akce pro děti na OMS Benešov